Go to content Go to menu
 

Dịch vụ y tế không được bảo hiểm giá cả hoặc chỉ bao phủ một phần bởi bảo hiểm y tế
Giá cả trong CZK (trừ khi có quy định khác)
 
Kiểm tra và điều trị - người nước ngoài mà không có sức khỏe. bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm od 50,- €
Kiểm tra cho mục đích thẩm mỹ - một vấn đề (khoảng 15-20 phút) 500,-
Kiểm tra dermoscope 1-3 vòng bi (bổ sung á 50, - CZK) 200,-
Kiểm tra liễu như kính hiển vi + văn hóa od 1150,-
Thử nghiệm HIV và BWR 950,-
Tiếp xúc với báo cáo y khoa 200,-
Tiếp xúc với công thức mà không cần kiểm tra 100,-
   
Cắt cơ thể, chân, cổ và da đầu đến 5 mm  850,-
Cắt cơ thể, chân, cổ và da đầu hơn 5 mm cho mỗi thêm 1 mm  150,-
Cắt đối mặt với 5 mm  1 000,-
Mặt cắt bỏ hơn 5 mm cho mỗi thêm 1 mm  200,-
Cắt mí mắt đến 5 mm  1 100,-
Cắt mí mắt trên 5 mm, xantelasma một mắt  1 450,-
Kiểm tra mô học  od 800,-
địa phương gây tê tại chỗ tiêm 1 (bao gồm cả thuốc - Marcain)  200,-
địa phương gây mê 1 vị trí khoảng 10 cm2 (EMLA, Freeze Spray)  100,-
Vật liệu l cắt bỏ (may, băng, gạc, găng tay, thuốc khử trùng ...)  300,-
   
Lưu ý: Tất cả các tài liệu được vận chuyển tự động cắt để kiểm tra mô học. Giá cho cắt bỏ cũng bao gồm thay đồ sau khi cắt bỏ trong ngày, loại bỏ các vết khâu và kiểm tra một tháng sau khi các thủ tục.
   
 • Phương pháp áp lạnh, tần số vô tuyến đốt, nạo 1-3 tổn thương  300 - 500,-
 • Phương pháp áp lạnh, tần số vô tuyến đốt, nhiều tổn thương nạo mỗi 5 phút.  150,-
 • Ứng dụng N2 cho mụn cóc  70,-
 • Cắt đốt bằng móng tay  od 200,-
   
 • Tẩy lông trên khuôn mặt tần số vô tuyến đông, bắt đầu mỗi 5 phút  500,-
 • Xơ hoá của giãn tĩnh mạch  L. 1 phiên  950,-
 • Piercing các thùy của cả hai tai cho tai  550,-
 • Lớn hơn những vết thương 2 cm  150,-
 • Thay băng vết thương trên 2 cm  350,-
 • Tiêm - không giá thuốc  130,-
 • Chủng ngừa cúm 2013/2014 bao gồm cả vắc-xin Vaxigrip  330,-
   
 • Botox - glabella (vật liệu + ứng dụng)  2 500 - 3 000,-
 • Botox - trước (tài liệu + ứng dụng)  3 500 - 5 000,-
 • Botox - trán và glabella (vật liệu + ứng dụng)  5 000 - 6 500,-
 • Botox - xung quanh mắt (nguyên liệu + ứng dụng)  3 000 - 3 600,-
 • Botox - nách (nguyên liệu + ứng dụng)  6 500 - 10 000,-
 • Điền Vật liệu Teosyal 276 1 ampule (vật liệu + ứng dụng)  4 600,-
 • Các tài liệu điền Teosyal 276 2 ống (vật liệu + ứng dụng)  8 000,-
 • Mesotherapy Teosyal Mesolift 1 ml (vật liệu + ứng dụng)  2 600,-
 • Phòng tắm nắng 1 phút  3,-
   
Tất cả giá đều smluvní.U can thiệp vô danh hợp đồng hợp lệ theo thỏa thuận.

Bảng giá có hiệu lực từ 1 Tháng 1 năm 2014