Go to content Go to menu
 

Phẫu thuật da:

Thứ hai: 8-12, 13 - 17 buổi chiều được dành riêng cho ca phẫu thuật dự kiến
Thứ ba: 8 - 12 13 - 15:30 buổi chiều dành cho việc điều trị mụn cóc
Thứ tư: 8-12, 13 - 16
 
Thứ Năm: 8 - 12 13 - 15:30 Lưu ý: quản lý giờ 12-13, điều trị các bệnh cấp tính
Thứ Sáu: 8-13 điều kiện cấp
     
Bệnh hoa liễu hàng ngày 12:30 - 13h  
     
Các phương pháp điều trị phải được đặt trước, thời gian theo thứ tự là gần đúng. Tư vấn cho bác sĩ xác định
     
CHĂM SÓC Y TẾ:  
Thứ hai - Thứ Sáu   theo đơn đặt hàng số điện thoại: 603794018, 353225779
     
FINCLUB PLUS:  
Thứ hai: 16:30 - 18  
Thứ ba: 16:30-17:45